XS Only SM Only MD Only LG Only XL Only

Vi uppmuntrar alla som jobbar på FLX att rapportera förhållanden som står i  konflikt med FLX arbetsmiljöpolicy.

FLX visselblåsarsystem ska endast användas som rapporteringskanal för  allvarliga missförhållanden på din arbetsplats. Försök att i första hand kontakta  närmaste chef eller ansvarig genom vanliga rapporteringskanaler (muntligt,  mail, tel)innan du vänder dig hit om möjligt. Informationen som skickas här går  direkt till FLX VD Pontus Edgren, men kan komma att delges till fler personer  om det anses nödvändigt för ärendets bästa.

FLX kommer inte kunna återkoppla till dig om du väljer att vara anonym.  Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter för att får svar, det är dock inte tvingande.  Det ska kännas tryggt att kontakta FLX och det medför inget straff eller andra  negativa konsekvenser för personer som rapporterar i god tro och i enlighet med  syftena för denna rapporteringskanal.

Försök att vara så tydlig som möjligt i ditt meddelande, frågor som du gärna får  besvara är

– Vad har hänt?

– Vart har det hänt?

– När har det hänt?

– Vem/vilka var involverade?

– Vilka andra personer kan ha kunskap/tillgång till relevant information om  ovanstående?

– Finns det dokumentation eller andra stödjande dokument som kan  underlätta hanteringen av ärendet/tjäna som bevis? Om ja, vänligen bifoga  denna information.

– Finns det någon annan information som kan vara relevant?